Συγκροτούμε

Πώς προχωράμε ;

Συγκροτούμε ανοικτό δημοκρατικό συμμετοχικό πολιτικό χώρο έκφρασης και συλλογικής δράσης.

Συγκροτούμε από τα κάτω Κίνηση ενεργών προοδευτικών μελών και φίλων της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Συγκροτούμε πολιτική τάση - όχημα για την πολιτική ανατροπή με στόχο την ΑΛΛΑΓΗ πολιτικής έκφρασης, αντιλήψεων, νοοτροπιών και διαδικασιών.

Συγκροτούμε πλειοψηφικό ρεύμα νέων ριζοσπαστικών και προοδευτικών σκέψεων για την νέα γενιά και τις κοινωνικές ανάγκες

Διαμορφώνουμε από τα κάτω πολιτική έκφραση της νέας γενιάς , χωρίς αρχηγούς, παράγοντες , μεσάζοντες και εντολοδόχους.

Διαμορφώνουμε προοδευτικό πόλο διαβούλευσης με στόχο την πολιτική στροφή στην Νεολαία ΠΑ.ΣΟ.Κ. και την πολιτική λειτουργία των Οργανώσεων βάσης σε κάθε μαζικό χώρο.

Κάνουμε, την ανοικτή διαδικασία, την πολιτική διαβούλευση και την συμμετοχική Δημοκρατία κανόνα και εργαλείο για την ανατροπή.

Κάνουμε την συμμετοχή προαπαιτούμενο διαμορφώνοντας σχέσεις συντροφικότητας, αλληλεγγύης και συνεργασίας.

Συμμετέχουμε και ενισχύουμε την λειτουργία κάθε συλλογικού πολιτικού οργάνου του Κινήματος και της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Ποιοι προχωράμε;

Προχωράμε ΟΛΟΙ μαζί, χωρίς φραγμούς αλλά με πολιτική και ιδεολογική συνοχή στον στόχο της πολιτικής και ιδεολογικής στροφής.

Προχωράμε ΟΛΟΙ μαζί δίνοντας πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες για τα δικαιώματα της γενιάς μας.

Προχωράμε ΟΛΟΙ μαζί με πίστη στο όραμα μας!


Ποιοι είμαστε;

Είμαστε Κίνηση Νέων

Είμαστε Κίνηση προοδευτικών Νέων

Είμαστε Κίνηση ασυμβίβαστων Νέων

Είμαστε Κίνηση προβληματισμένων Νέων

Είμαστε εμείς που μας κούρασε ο συμβιβασμός, η αδράνεια, η απραξία!!

Είμαστε η Προοδευτική Κίνηση Νέων Αριστερών