Διάλογος

dialogos
η Προοδευτική Κίνηση Νέων Αριστερών εγκαινιάζει ένα νέο τρόπο επικοινωνίας μέσα από την ανοικτή ανταλλαγή απόψεων στο διαδίκτυο. Ανταλλάσσουμε απόψεις για τα προβλήματα της νέας γενιάς, για τον ρόλο και την θέση των νέων ανθρώπων μέσα στην σημερινή πολύπλευρη Κρίση.
Η νέα γενιά έχει θέση και οφείλει να την διεκδικήσει αναπτύσσοντας τόσο προτάσεις, όσο και ιδέες για την έξοδο από την σημερινή παρατεταμένη αδράνεια που προσπαθούν να της επιβάλλουν.
Η Νεολαία ΠΑ.ΣΟ.Κ. μέσα στους μαζικούς χώρους και την κοινωνία και η Π.Α.Σ.Π. μέσα στα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. της χώρας οφείλουν να έχουν θέση και πρόταση με γνώμονα τις αρχές και τις αξίες της προοδευτικής αριστεράς και με γνώμονα τις ανάγκες της νέας γενιάς.
ΟΛΟΙ εμείς οφείλουμε να αγωνιστούμε για να δώσουμε χρώμα στην πολιτική και ουσία στην συμμετοχή. Να ανοίξουμε διαύλους επικοινωνίας σπάζοντας “στεγανά” και “κατεστημένες νοοτροπίες”. Διάλογο στην βάση των νέων ανθρώπων και όχι στην κορυφή.
Η νέα γενιά μπορεί να δώσει την απάντηση και να συγκροτήσει μια νέα πολιτική αντίληψη.
Σας καλούμε να ανταλλάξουμε απόψεις και ιδέες μέσα στο www.prokinea.gr/forum.