Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2010

Εισήγηση προς Τομέα Παιδείας Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ.


Συγκρότηση Πρότασης για την Παιδεία
Ηράκλειο Φλεβάρης 2010
Διαβούλευση στην Βάση των Οργανώσεων
της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Σύντροφοι,
η Παιδεία αποτέλεσε διαχρονικά και ιστορικά βασικό θέμα διεκδικήσεων και αγώνα από την νέα γενιά , την εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία. Το αίτημα για Δημόσια και Δωρεάν ποιοτική Παιδεία ήταν, είναι και θα είναι πάγιο αίτημα για την γενιά μας και οφείλει να απασχολεί κάθε προοδευτικό νέο.
Ταυτόχρονα η συνολική αντίληψη των νέων ανθρώπων και της κοινωνίας διαμορφώνονται από την κατεύθυνση της Παιδείας και τις αρχές – στόχους που υπηρετεί. Για να αλλάξει ο Κόσμος μας πρέπει να αλλάξουμε και εμείς...
Η Νεολαία ΠΑ.ΣΟ.Κ. οφείλει να διαμορφώσει μέσα από συλλογικές διαδικασίες συγκροτημένο πλαίσιο προτάσεων για τα ζητήματα Παιδείας & Έρευνας.

Οφείλουμε να συγκροτήσουμε οριοθετημένη πρόταση με βάση τις αρχές και τις αξίες μας για μια Παιδεία που θα διαμορφώσει τους νέους Ευρωπαίους πολίτες.
Οφείλουμε να συγκροτήσουμε θέσεις για κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη το σήμερα που βιώνουμε και το αύριο που επιζητούμε να φτιάξουμε.
Οφείλουμε να συγκροτήσουμε θέσεις βασισμένες τόσο σε διεθνείς πρακτικές, αλλά όσο και σε καινοτόμες ιδέες που θα αποτελέσουν τομές για το Εκπαιδευτικό μας σύστημα.
Οφείλουμε να διαβουλευτούμε με τους νέους εκπαιδευτικούς, τους φοιτητές, τους μαθητές, τους νέους επιστήμονες και εργαζόμενους, καταγράφοντας την γνώμη της κοινωνίας και τους προβληματισμούς της νέας γενιάς στα θέματα Παιδείας.
Οφείλουμε να δούμε αναλυτικά όχι μόνο ζητήματα διάρθρωσης σπουδών, αλλά και ζητήματα της συνολικής φιλοσοφίας του εκπαιδευτικού μας συστήματος, της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, της Δια βίου Μάθησης.
Οφείλουμε να πάμε μαζί στην βάση της Οργάνωσης σε κάθε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό, κεντρικό πετυχαίνοντας την μέγιστη δυνατή συμμετοχή σε μια προσπάθεια ουσιαστικής πολιτικής παρέμβασης για τα ζητήματα Παιδείας.

Στα πλαίσια μιας Οργανωμένης προσπάθειας για την συγκρότηση θέσεων για τα θέματα Παιδείας – Έρευνας είναι αναγκαίες οι ακόλουθες οργανωτικές προτάσεις:

  • Συγκρότηση Θεματικού Δικτύου Παιδείας – Δια Βίου Μάθησης – Έρευνας σε κάθε επίπεδο οργάνωσης της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ.
  • Σε επίπεδο Δημοτικών Δικτύων συγκρότηση του Θεματικού Δικτύου με συμμετοχή κάθε μέλους και φίλου της Οργάνωσης, με τον συντονισμό της Συντονιστικής Επιτροπής.
  • Σε επίπεδο Νομαρχιακών Δικτύων συγκρότηση Θεματικού Δικτύου με την συμμετοχή ΟΛΩΝ των μελών των Δημοτικών Θεματικών Δικτύων με τον συντονισμό της Συντονιστικής Γραμματείας του Νομαρχιακού Δικτύου.
  • Σε επίπεδο Κεντρικό την ευθύνη την έχει ο Τομέας Παιδείας – Επιμόρφωσης, που συντονίζει τις δράσεις και θέτει τους κεντρικούς άξονες διαβούλευσης.
  • Σε κάθε περίπτωση δημιουργία τουλάχιστον πέντε ομάδων Εργασίας. Συγκεκριμένα ομάδες εργασίας για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση – Ειδική Αγωγή, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση , Τριτοβάθμια Εκπαίδευση – Σύστημα Εισαγωγής, Δια βίου Μάθηση, Έρευνα – Τεχνολογία.
  • Σύγκλιση διήμερων Θεματικών Περιφερειακών Συνδιασκέψεων Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. με θέμα την Παιδεία σε κάθε περιφέρεια με ανοικτή συμμετοχή μελών και φίλων της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. με πέντε τραπέζια διαλόγου – εργασίας, αντίστοιχα με τις ομάδες εργασίας.
  • Σύγκλιση τριήμερης Θεματικής Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης για την συγκρότηση τελικής πρότασης για την Παιδεία με πέντε τραπέζια διαλόγου – εργασίας, αντίστοιχα με τις ομάδες εργασίας.
Στον διάλογο αυτό, κομβικό ρόλο θα μπορούσε να παίξει το διαδίκτυο με την δημιουργία θεματικών forum ηλεκτρονικού διαλόγου και το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Στον διάλογο αυτό είναι κομβική η συμμετοχή και της Σπουδάζουσας Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. και των νέων εκπαιδευτικών και των μαθητών.
Προτείνετε η συνολική διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάη με την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη Παιδείας, ώστε η Νεολαία ΠΑ.ΣΟ.Κ. να έχει θέσεις προς την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας & Δια βίου Μάθησης έγκαιρα.
Σε τοπικό επίπεδο μπορεί να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία με την σύγκλιση Περιφερειακών συνδιασκέψεων μέχρι της αρχές του Μάη.

Θα μπορούσε η Νεολαία ΠΑ.ΣΟ.Κ. να αφιερώσει τον Μάη του 2010, σαν τον Μάη για την Παιδεία, 42 χρόνια μετά τον Μάη του '68.

Με συντροφικούς χαιρετισμούς

Παπαδογιάννη Εύη

Υπεύθυνη Παιδείας Ν. Ε. Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ηρακλείου

Παπαδάκη Μαρία

Υπεύθυνη Οργανωτικού Ν. Ε. Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ηρακλείου

Δερμιτζάκη Ειρήνη

Γραμματέας Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. Αρχανών

Καραδημητρίου Μιχάλης

Γραμματέας Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. Νοτίων Συνοικιών Ηρακλείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου