Σάββατο, 13 Μαρτίου 2010

Στην πρώτη Γραμμή για την Περιφερειακή Ανασυγκρότηση

ΝΕΑ ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ

Η Νεολαία ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην πρώτη Γραμμή 
για την Περιφερειακή Ανασυγκρότηση

Η ανάγκη για μια ριζοσπαστική διοικητική μεταρρύθμιση σε όλα τα επίπεδα, για μια νέα αλλαγή στο διοικητικό σύστημα της χώρας, για μια ανατροπή των διοικητικών δομών είναι πλέον προφανής. Πάντα ισχυρό και πάντα αναγκαίο κομμάτι μια τέτοιας νέας προσπάθειας αποτελεί η νέα γενιά, μια νέα γενιά που πρέπει να βγει στο προσκήνιο των αλλαγών, να διαδραματίσει καθοριστικό και ριζοσπαστικό ρόλο με την συμμετοχή και τις προτάσεις της, να γίνει αυτή ο “γκρεμιστής” γιατί είναι αυτή κι ο “χτίστης” …

Στόχος της παρουσίας της θα πρέπει να είναι η εξέλιξη, η ενδυνάμωση και η αναγέννηση των διοικητικών δομών, των δήμων και των περιφερειών μέσα από ένα σύγχρονο μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης, αποσκοπώντας στην ενεργοποίηση του νέου πολίτη, σε ένα επιτελικό κράτος των εθνικών πολιτικών και σε μια περιφερειακή διοίκηση των δημόσιων λειτουργιών, σε ισχυρούς δήμους και περιφέρειες των ανοιχτών δημοκρατικών διαδικασιών, και των παροχών υψηλών προδιαγραφών.
Η νέα γενιά ως συμμέτοχος και κοινωνός οφείλει να:

 

Αναβαθμίσει τον ρόλο των Τοπικών Συμβουλίων Νέων και να συμμετέχει δυναμικά και ενεργά στα Δημοτικά Συμβούλια αναδεικνύοντας τα προβλήματα που την απασχολούν, και προσφέροντας πρακτικές και άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις, είτε σε συνεργασία, είτε όπου απαιτείται σε δημιουργική αντιπαράθεση με την δημοτική αρχή.

Δημιουργήσει και να διασφαλίσει την χρηστή λειτουργία Περιφερειακών Συμβουλίων Νέων, με σκοπό των συντονισμό των δράσεων των τοπικών συμβουλίων νέων, την ανάδειξη περιφερειακών προβλημάτων, την πρόταση και την εύρεση λύσης τους. Όλα αυτά σε ένα πλαίσιο καρποφόρου και αμφίδρομου διαλόγου, με τα νέα αιρετά όργανα και αρχές της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

Θεσμοθετήσει ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες διαλόγου και δράσεων, υλοποιώντας περιφερειακές συνδιασκέψεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, με την συμμετοχή όλων των μελών των τοπικών συμβουλίων νέων. Διαδικασίες ηλεκτρονικής διαβούλευσης για τα σοβαρά ζητήματα των τοπικών Κοινωνιών και των νέων ανθρώπων.

Αναδείξει και να φέρει στο προσκήνιο την νέα γενιά μέσα από τις εκλογές της αυτοδιοίκησης, στηρίζοντας την συμμετοχή και επενδύοντας στην αναγέννηση των Ψηφοδελτίων, σε κάθε Δήμο και Περιφέρεια. Το όραμα του πολιτικοποιημένου νέου ανθρώπου και του ενεργού πολίτη, που με την συμμετοχή του και την δράση του καθορίζει το μέλλον που του ανήκει, οφείλει να γίνει πραγματικότητα.

Πιστός στο όραμα της αλλαγής και της ανατροπής θέτω τον εαυτό μου στην διάθεση του Τομέα Αυτοδιοίκησης της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ., καταθέτοντας την υποψηφιότητα μου για την θέση του Υπεύθυνου της Περιφέρειας Κρήτης. Ζώντας στην Κρήτη τα τελευταία 7 χρόνια και έχοντας δραστηριοποιηθεί τόσο συνδικαλιστικά από τον χώρο της σπουδάζουσας, όσο και ως εργαζόμενος έχω μια εικόνα τόσο του τοπικού όσο και του περιφερειακού κοινωνικού ιστού του Νησιού.

Με την ρητή δέσμευση να υλοποιήσω σε συνεργασία με ΟΛΟΥΣ τους συντρόφους από τα Τοπικά Συμβούλια Νέων, τα Νομαρχιακά – Δημοτικά Δίκτυα της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην Κρήτη, τον Τομέα Αυτοδιοίκησης και τα περιφερειακά μας στελέχη, καθώς και με κάθε ενεργό νέο πολίτη, την Αλλαγή και την Ανατροπή μέσα από τον νέο μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης του κινήματος μας.

Συντροφικά,

Ιωάννης Δ. Τσάφος

Μέλος Εθνικής Αντιπροσωπείας Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου