Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα - Η θέση μας


«Ο αγώνας μας στηρίζεται στην αρχή πως  η εθνική μας ανεξαρτησία αποτελεί προϋπόθεση για την πραγμάτωση της λαϊκής κυριαρχίας, πως η λαϊκή κυριαρχία αποτελεί προϋπόθεση για την πραγμάτωση της κοινωνικής απελευθέρωσης, πως η κοινωνική απελευθέρωση αποτελεί προϋπόθεση για την πραγμάτωση της πολιτικής δημοκρατίας.»
Ιδρυτική Διακήρυξη ΠΑ.ΣΟ.Κ. 1974

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου